ประโยชน์ของดนตรีสากลกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความจำ


ผ่อนคลายความตึงเครียด


มีมุมมองในเชิงบวก


เสริมสร้างสมาธิ


พัฒนาการด้านสังคม และการเคลื่อนไหว
TOP
Music Subject
Triam Udom Suksa School
www.music-triam.com
Tel. No. :02-922-8646, 081-5577-903
Webmaster:Pitchaluck Chamchuen , Nattacha Grianggraiwanich