อิเลคโทน
อิเล็คโทน สามารถปรับแต่งเสียงได้แตกต่างกันมากภายในเครื่องเดียว มีจังหวะกลอง คอร์ดและเบสแบบอัตโนมัติ สามารถเล่นเพลงโดยใช้นักดนตรีเพียงคนเดียว ลิ่มนิ้วดีดของอีเล็คโทนจะมีตั้งแต่ 1 - 3 ชั้น ชั้นล่างสุดเล่นด้วยมือซ้าย กำเนิดเสียงในระดับต่ำ ชั้นกลางเล่นด้วยมือขวา กำเนิดเสียงในระดับกลาง-สูง ชั้นบนสุดจะเป็นเสียงพิเศษต่างๆ ซึ่งบางรุ่นก็ไม่มี เท้าข้างขวาทำหน้าที่ควบคุมสวิทช์เท้าปรับความดัง-เบาของเสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่บรรเลง เท้าข้างซ้ายทำหน้าที่เล่นเสียงเบส ในกรณีที่ต้องการเสียงเบสแบบอัตโนมัติเท้าข้างซ้ายก็ไม่ต้องทำหน้าที่อะไร


TOP
Music Subject
Triam Udom Suksa School
www.music-triam.com
Tel. No. :02-922-8646, 081-5577-903
Webmaster:Pitchaluck Chamchuen , Nattacha Grianggraiwanich