ได้เเก่ พวกฟองน้ำ ( sponge ) ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเค็ม อาศัยอยู่ในทะเลตื้นๆ
รูปร่างฟองน้ำไม่สมมาตร หรืออาจมีสมมาตรเเบบรัศมีก็ได้ ที่ผนังลำตัวมีโครงค้ำจุน เป็น
เเท่งเเข็งขนาดเล็กๆเรียกว่า สปิคุล ( spicule ) เเทรกอยู่ ซึ่งเป็นสารประกอบได้
หลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของฟองน้ำ
- ฟองน้ำหินปูน สปิคูลเป็นเเท่งหินปูน
- ฟองน้ำเเก้ว สปิคุลเป็นสารซิลิกา
- ฟองน้ำถูตัว สปิคุลเป็นสารสปองจิน ( คล้ายโปรตีน )

 

จากภาพ : ฟองน้ำ โพรงร่างกายมีเซลล์คอลลาร์ใช้เเฟลกเจลลัมพัดโบก
น้ำไหลเข้าทางรูเล็กๆข้างลำตัวออกทางรูเปิดด้านบน อนุภาคเล็กๆของ
อาหารในน้ำถูกจับกินโดยวิธีฟาโกไซโตซิสโดยเซลล์คอลลาร์เเละเซลล์อื่นๆ

เซลล์ร่างกาย ไม่มีการจัดเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ ลำตัวเป็นโพรง เรียกว่า
สปองโกซิล ( spongocoel ) มีช่องเปิดด้านบนเรียกว่า ออสคูลัม ( osculum )
ร่างกายฟองน้ำประกอบด้วยเซลล์ 2 ชั้นได้เเก่
- ชั้นของเซลล์ผิว มีเซลล์ด้านข้างลักษณะเป็นรูเรียกว่า พอโรไซต์( Porocyte )
- ชั้นของเซลล์โคเเอโนไซต์ บุโพรงลำตัว มีสารเเทรกกลางมีเซลล์อะมีโบไซต์ล่องลอยอยู่
ตัวเต็มวัยเกาะนิ่งอยู่กับที่ กินอาหารพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทีกรองได้จากกรพเเสน้ำที่ไหลผ่าน
โพรงลำตัว ( น้ำไหลเข้าผ่านพอโรไซต์ --> สู่โพรงกลางลำตัว --> ไหลออกทางช่องเปิดทางด้านบน )
ผนังด้านในของสปองโกซิลบุด้วย เซลล์โคเเอนโนไซต์หรือเซลล์คอลลาร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายปาก
ขอทำหน้าที่จับอาหาร ( อาหารจากเซลล์โคเเอโนไซต์ --> ส่งให้เซลล์อะมีโบไซต์ --> ส่งให้เซลล์อื่นๆ )
ฟองน้ำกินอาหารขนาดเล็กได้เท่านั้นเพราะย่อยอาหารภายในเซลล์อะมีโบไซต์
การสืบพันธุ์ของฟองน้ำ
- เเบบไม่อาศัยเพศ โดยการเเตกหน่อ ( สร้างเจมมูล )
- การสืบพันธุ์เเบบอาศัยเพศส่วนใหญ่เป็นการปฎิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่จากตัวเดียวกัน