กาลิเลโอ กาลิเลอี โยฮันเนส เคปเลอร์
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ไอแซก นิวตัน
ไคลด์ วิลเลียม ทอมบอก์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
โยฮันน์ กอทท์ฟรีด กัลเลอ