มาเรียนรู้กันเรื่องที่ใกล้ตัวคุณ เพื่อประเทืองปัญญา

สนใจเรื่องอะไร
คลิ๊กดูได้เลยนะครับ

สมาชิกในกลุ่ม

กอล์ฟ นัน โอ๊ต
โจ้ และนิ

 

 

 

ผนังเซลล์ (Cell wall)

1.     ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของผนังเซลล์ สรุปได้ดังนี้
  • เป็นผนังแข็งที่ไม่มีชีวิต ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
  • เซลล์พืชโดยทั่วไป จะมีสารที่ผิวด้นนอกของเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ผนังเซลล์ (cell wall)
  • ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เป็นส่วนใหญ่ โมเลกุลของเซลลูโลสจะเรียงขนานซ้อนกันมองดูคล้ายร่างแหที่ซับซ้อน (ดังรูป) นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยสารจำพวกลิกนิน (lignin) คิวติน (cutin) เพคติน (pectin)    ซูเบอริน (suberin) ซึ่งจะแทรกปะปนอยู่กับเซลลูโลส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์พืช
 

       เซลลูโลส (cellulose) เป็นโพลีเซคาไรด์ที่ประกอบด้วยกลูโคสหลาย ๆ โมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว เซลลูโลสจะเรียงตัวขนานกันและเชื่อมยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน มีลักษณะเป็นกลุ่มเรียกว่า ไมโครไฟบริล (microfibril)
       ลิกนิน (lignin) เป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงในเนื้อเยื่อ หรือเนื้อเยื่อ หรือเนื่อไม้ที่มีอายุน้อยจะมีลิกนินน้อยกว่าที่มีอายุมาก
       คิวติน (cutin)เป็นสารที่พบในชั้นเคลือบผิวที่บริเวณใบ เรียกชั้นนี้ว่า คิวติเคิล (cuticle) คิวตินพบปะปนอยู่กับขี้ผึ้ง ทำให้เนื่อเยื่อส่วนนั้น ๆ มีสีขาวนวล และป้องกันการระเหยของน้ำ
       เพคติน (pectin) เป็นสารที่ช่วยเสริมผนังเซลล์ให้หนา แข็งแรง และยืดหยุ่นได้เล็กน้อย
       ซูเบอริน (suberin) เป็นสารที่มีลักษระคล้ายขี้ผึ้ง ที่ผนังเซลล์ เช่นที่ผนังเซลล์ของไม้คอร์ก

  • ผนังเซลล์จะหนา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่หักง่าย
  • ถึงแม้ผนังเซลล์จะหนาแต่มักจะยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่านเข้าออกอย่างสะดวก (permable membane) ผนังเซลล์บางแห่งจะมีช่องเล็ก ๆ (plasmodesma pore) เป็นทางสำหรับให้กิ่ง (สายใย) ของไซโทพลาซึมจากเซลล์หนึ่งติดต่อกับกิ่ง (สายใย)ของไซโทพลาซึมของเซลล์ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสาร ระหว่างเซลล์ ซึ่งจะเห็นเป็นแถบเล็ก ๆ ผ่านช่องเล็ก ๆ ของผนังเซลล์เรียก         ไซโทพลาซึมบริเวณนี้ว่าพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata)

2. หน้าที่ของเซลล์ผนัง ที่สำคัญคือ

  • เป็นผนังแข็งห่อหุ้มเซลล์
  • เพิ่มความแข็งแรง และป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช
  • ป้องกันการระเหยของน้ำ