ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 17 กันยายน 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 17 September 2015

1.     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในระบบ Residential College ณ มจธ.ราชบุรี ประเภทโควตาโรงเรียน นักเรียนที่สนใจสามารถมาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558

2.     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12- 20 ตุลาคม 2558 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.ce.kmutt.ac.th  หมดเขต วันที่ 30 กันยายน 2558

3.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http//academic.rmutto.ac.th

4.     ฝ่ายพัฒนาด้านนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย The University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และติด 1 ใน 50 ของโลก ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทยสภาของประเทศไทย จะเดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับนักเรียนไทยเข้าเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยมีโควตา สำหรับประเทศไทย จำนวน 5 คน นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.nzstudyth.com หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2558

5.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียน นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.spu.ac.th

6.     โครงการพรีโควตา มช. และพรี 9 วิชาสามัญ เป็นโครงการสอบออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rac.ac.th/prequotacmu/2015

7.     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.msu.ac.th

 

ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 26 สิงหาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 26 August 2015

มูลนิธิยุวพัฒน์  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาเยาวชน ได้แก่ ทุนสายสามัญ เปิดรับนักเรียน ป.6 และทุนสายอาชีพ เปิดรับนักเรียน ม.3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถสมัครได้ที่ www.yuvabadhanfoundation.org

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 26 August 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 20 สิงหาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 20 August 2015

1.            สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ที่มีวุฒิม.6 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 25 ส.ค. 2558ทาง www.policeadmission.org และดูรายละเอียดได้ที่ www.rcm.eduupol.org 

ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 5 มิถุนายน 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 05 June 2015

1.     มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จัดโครงการ “NKP Youth Team Talent Contest 2015” ให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดประเภททีมไม่ต่ำกว่า 3 คน ไม่เกิน 10 คน รอบคัดเลือก  ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 17.30-21.00 น. ณ  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 June 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 2 มิถุนายน 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 05 June 2015

1.มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งเปิด  2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2558

2. มหาวิทยาลัย นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558  นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/en/downloadable forma and publications.html

 

3. สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ซึ่งมีเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น มีทั้งหมด 7 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.dei.ac.th

 

     4. ขอให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเรียน กองทุน ก.ย.ศ. ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ e-studentloan โดยเลือกที่แถบ link นักเรียน/นักศึกษา เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอข้อมูลได้ที่ครูนงลักษณ์ นิยมแก้ว ห้องแนะแนวตึก 2 หรือห้องพักครู ห้องพุทธรักษาหน้าตึกคุณหญิงหรั่ง ภายในสัปดาห์นี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 June 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 20 May 2015

1.  นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เลือกศึกษาต่อวิชาชีพครู  (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ครุทายาทฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ติดต่อขอดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ตึก 2 ห้อง 135 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

2.           นักเรียนที่จบชั้นม.6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ  คะแนนสูงสุดGAT/PAT,วิชาสามัญ ที่มีความประสงค์จะรับโล่และเกียรติบัตร ให้มาแจ้งชื่อพร้อมหลักฐานเพื่อจัดทำโล่ ได้ที่ห้องแนะแนว หรือ

3.           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (TEPE-AUTO)

4.           โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ci.tu.ac.th

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 May 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่19มีนาคม2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 19 March 2015

        1. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.arts.su.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

        2. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรนานาชาติ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.cpe.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558

        3. ไอดีพี เอดูเคชั่น จะจัดงาน มหกรรมการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ห้องแกลอรี่ ชั้น4 จึงขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าว

        4.แมคดูเคชั่น จะจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศสก็อตแลนด์ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทาง www.mcducation.org

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 10 มีนาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 10 March 2015

        1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bkkthon.ac.th

        2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ผุ้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

        3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.elecnet.chandra.ac.th

        4. บริษัทเคย์นัค เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด จะจัดโครงการ “ประเทศใหม่กับโอกาสใหม่” สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศตุรกี โดยในครั้งนี้ Ondokuz Mayis University จะทำการจัดสอบ YOS เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://ise-en.omu.edu.tr/yos

        5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นม.5 ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 23 February 2015

        1. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่6 ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2558 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.agr.ku.ac.th จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

        2. บริษัททุนลดาวัลย์ ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาในกับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอเซียน นักเรียนชั้นม.6ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.asianu.ac.th จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

        3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะมอบทุนการศึกษาในชื่อ “ทุนฉลองครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” ให้กับนักเรียนชั้นม.6ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนที่สนใจสามารถขอสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558

        4. โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัด “ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่8: พิธีกรรม อำนาจสื่อ” ในวันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/YPSC.TU จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

        5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 1-7 มิถุนายน 2558 โดยรับสมัครนักเรียน “ทุกสายการเรียน” ทาง www.facebook.com/vetcampcu จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 February 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 12 February 2015

        1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

        2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

        3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2558  โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจ โดยดูรายละเอียดได้ทาง www.welfare.kmutnb.ac.th

          4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bus.rmutt.ac.th จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

        5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>