ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศจากงานแนะแนววันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 20 May 2015

1.  นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เลือกศึกษาต่อวิชาชีพครู  (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ครุทายาทฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ติดต่อขอดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ตึก 2 ห้อง 135 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

2.           นักเรียนที่จบชั้นม.6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ  คะแนนสูงสุดGAT/PAT,วิชาสามัญ ที่มีความประสงค์จะรับโล่และเกียรติบัตร ให้มาแจ้งชื่อพร้อมหลักฐานเพื่อจัดทำโล่ ได้ที่ห้องแนะแนว หรือ

3.           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (TEPE-AUTO)

4.           โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ci.tu.ac.th

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 May 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่19มีนาคม2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 19 March 2015

        1. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.arts.su.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

        2. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรนานาชาติ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.cpe.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558

        3. ไอดีพี เอดูเคชั่น จะจัดงาน มหกรรมการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ห้องแกลอรี่ ชั้น4 จึงขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าว

        4.แมคดูเคชั่น จะจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศสก็อตแลนด์ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทาง www.mcducation.org

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 10 มีนาคม 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 10 March 2015

        1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bkkthon.ac.th

        2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ผุ้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

        3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.elecnet.chandra.ac.th

        4. บริษัทเคย์นัค เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด จะจัดโครงการ “ประเทศใหม่กับโอกาสใหม่” สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศตุรกี โดยในครั้งนี้ Ondokuz Mayis University จะทำการจัดสอบ YOS เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://ise-en.omu.edu.tr/yos

        5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นม.5 ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 23 February 2015

        1. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่6 ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2558 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.agr.ku.ac.th จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

        2. บริษัททุนลดาวัลย์ ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาในกับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอเซียน นักเรียนชั้นม.6ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.asianu.ac.th จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

        3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะมอบทุนการศึกษาในชื่อ “ทุนฉลองครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” ให้กับนักเรียนชั้นม.6ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนที่สนใจสามารถขอสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558

        4. โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัด “ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่8: พิธีกรรม อำนาจสื่อ” ในวันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/YPSC.TU จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

        5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 1-7 มิถุนายน 2558 โดยรับสมัครนักเรียน “ทุกสายการเรียน” ทาง www.facebook.com/vetcampcu จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 February 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 12 February 2015

        1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

        2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

        3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2558  โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจ โดยดูรายละเอียดได้ทาง www.welfare.kmutnb.ac.th

          4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bus.rmutt.ac.th จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

        5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 05 February 2015

1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในโครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท ,ทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์  อุไรรัตน์ และทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิง พัฒนา  อุไรรัตน์ นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://goo.gl/forms/crqwf7R13D โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับนักเรียนชั้นม.5ในปีการศึกษา 2557 (นักเรียนชั้นม.5ปัจจุบัน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.agri.cmu.ac.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 12 November 2014

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “รับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดโครงการ “แนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ครั้งที่4” (Chemical Engineering Ladkrabang Camp #4) ในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.facebook.com/CELcamp จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดี นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://mult.chandra.ac.th/cw/student จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

4. สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ “ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่9 ตอน ฮอร์โมนวัยเด็กเกรียน ณ โรงเรียน PT & OT วิทยา” ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

5.โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มปตท.และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จะจัดกิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปี2557” (KWIT OPEN HOUSE 2014) ในวันที่ 15 ,22,29 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://kwit.pttplc.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 12 November 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 03 November 2014
        1. โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์www.be.econ.tu.ac.th และจะมีการจัดงาน B.E. Thammasat Open House 2015 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
        2. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.decentrance.ac.th
        3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจสมัครได้ทาง www.sci.kmutnb.ac.th จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
        4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบรับตรงทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.admission.mfu.ac.th จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
        5. คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ทาง www.kcn.ac.th จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
        6. คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
        7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558ในหลักสูตรต่างๆ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.kmitl.ac.th/chumphon และต้องสมัครที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
        8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2558 ในโครงการ PSU Smart Student for ASEAN เพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 November 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 13 October 2014

1. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประเภทรับตรงรอบแรก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ทาง www.crs.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโครงการปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ประจำภาค1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ(วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์)รุ่นที่1/2 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bba-logistics.ru.ac.th

3. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) จะจัดงาน “มหกรรมเรียนต่อมัธยมทั่วโลก” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00-17.00น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

4.ชมรมELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-CAMP 2014” ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/mahidolecamp2014 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

5. สมาคมโรงเรียนประจำ หรือ Association of Boarding Schools (TABS) จะจัดงานการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา “Boarding School Admission Fair 2014” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 18.30-20.30น. ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมแชงกรี-ร่า กรุงเทพฯ

6. One360 เปิดคอร์สสำหรับนักเรียนที่สนใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.one360.co.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 03 October 2014

        1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดสอบGAT/PATครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และGAT/PATครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2558 จะรับสมัครในวันที่ 5-27 มกราคม 2558  นักเรียนที่จะสมัครดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.niets.or.th

        *ในการสมัครสอบGAT/PAT นักเรียนไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร

        2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4ปี) โดยจากรับสมัครระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 – 7 พฤศจิกายน 2557 ทาง http://admission.swu.ac.th

        3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th

        4. Hong Kong University of Science and Technology รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2015/2016 โดยจะเปิดรับสมัครถึงเดือนมกราคม 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://join.usr.hk

        5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริหารและการท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว และสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจ ให้ติดต่อที่ห้องแนะแนว

        7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในประเภทโควตา ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่  27ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557

        8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง) ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://admis.rmutp.ac.th จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557

        9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.admissions.rmutk.ac.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จะจัดงาน “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่สนใจดูข้อมูลได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th หรือ www.ku.ac.th

        11. สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการ “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคได้ทาง http://ednet.ac.th/~edkkusanfan/ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

        12. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะจัดโครงการ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยให้ผู้ที่สนใจผลิตคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข” (ค่านิยมไทย 12 ประการ) โดยจะเปิดรับผลงานถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.m-culture.go.th และ www.c-me.go.th

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>