ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 21 August 2014

1. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.ssruic.ssru.ac.th จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.5 เพื่อเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี นักเรียนที่สนใจ ให้มาลงชื่อได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

        3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำจัดงาน “RTANC Open House 2014: เปิดบ้านสานฝัน...สู่พยาบาลทบ.” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00น. ณ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกิงทัพบก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.rtanc.ac.th

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 15 August 2014

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vajira.ac.th/mededu จนถึงวันที่15 กันยายน 2557

 

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 30 หรหฎาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 30 July 2014
1. สโมสรนิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว และต้องสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

 

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2557 โดยจะรับสมัครทาง www.policeadmission.org จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.rcm.edupol.org

 

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 25 July 2014

1. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558 ในสาขาต่างๆ โดยให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก สาขาละ 2 คน นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและลงชื่อได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

2. Student Exchange Association (SEA) จะจัดการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ในปีการศึกษา 2558-2559 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว และต้องทำการสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

3. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน 18 สิงหาคม 2557) ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 25 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 25 June 2014

ธนาคารกรุงเทพ จะจัดนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศต่างๆ ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม) ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00น. โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่

ชื่องาน

26-27 มิถุนายน 2557

นิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา

24-25 กรกฎาคม 2557

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

21-22 สิงหาคม 2557

นิทรรศการศึกษาต่อประเทศแคนาดา

25-26 กันยายน 2557

นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

13-14 ตุลาคม 2557

นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

3-4 พฤศจิกายน 2557

นิทรรศการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน

 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 23 June 2014

1. มหาวิทยาลัยAPU จะจัดงานสัมมนาให้ข้อมูลการศึกษาต่อ และข้อมูลการสมัครชิงทุนAPU ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ที่ห้องบอลรูม2 ชั้น3 โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท  ในเวลา 14.00-16.00น. นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ทาง http://admission.apu.ac.jp

2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนEF เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปี2015-2016 นักเรียนที่สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่www.ef.com/highschool

3. NextGen Thailand รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทุนเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในประเทศอังกฤษ ในเดือนตุลาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวหรือwww.nextgenthailand.org ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา และชีววิทยาศึกษา ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.sci.buu.ac.th/research จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 17 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 17 June 2014

1. บริษัทเดย์ โพเอทส จำกัด จะจัดโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิดส์ ผลิตข่าว (KWN KIDS WITNESS NEWS) จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น และฟังวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ โดยกิจกรรมะจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา10.00-16.00น. นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและลงชื่อได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557

2. ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานคลิปรายการข่าว สารคดี หรือภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “Change & Share” ในหัวข้อ “การสื่อสาร” หรือ “สิ่งแวดล้อม”ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/KWNThailand และสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557

3. ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ในปีการศึกษา2557 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phyathai.com/ecp จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 16 June 2014

1. มหาวิทยาลัย APU จะจัดโครงการ “APU Global Camp” ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยAPU ประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.apu.ac.jp/syudent_life/apu.global.camp2014.html จนถึงวันที่4 กรกฎาคม 2557

2. โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และเปิดฝึกอบรม Summer School ในหัวข้อ Woman Gender and Sexuality studies ซึ่งจะเปิดรับถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/wgssp

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.eng.buu.ac.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 11 June 2014

1. สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2557 โดยจะรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการค่ายเยาวชน “ChemECamp ครั้งที่8” ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ChemECamp ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

3. ชมรมELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ Electronic Youth Camp ปี2557) ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/MahidolEycCamp2014 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557

4. โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อเมริกัน รับสมัครนักเรียน ม.4-ม.5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปีครึ่ง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ2.00ขึ้นไป เพื่อสอบเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนไทย-อเมริกัน รุ่นที่15 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.iceeducation.com

5. Student Exchange Association จะจัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนSEA ทุกประเภท นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.seathailand.org ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

6. มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ จะจัดโครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน” เพื่อไปศึกษาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว หรือ www.dnf-edu.org สามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่15สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 11 June 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 4 มิถุนายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 04 June 2014

1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการค่ายเยาวชน “ChemECamp ครั้งที่8” ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ChemECamp ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์กรุงเทพมหานคร จะจัดงาน “Raffles Open House” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-17.00น. ณ อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น5 นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.raffles.ac.th

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>